Skip to main content

Miten talouden toimijoiden käyttäjiä hallitaan järjestelmässäsi?

Ehdotetun ratkaisun turvallisuus kuuluu sisäisen todennus- ja valtuutusmoduulin piiriin. Tällä moduulilla varmistetaan ID-liikkeeseenlaskijan tietojärjestelmän käyttö vain valtuutetuille henkilöille ja järjestelmille. Todennus ja valtuutus vaaditaan sekä käyttöliittymälle että tekniselle integroinnille API: n tai muun viestintäkanavan kautta. Jokaisella taloudellisella toimijalla on käyttäjätunnus jokaiselle valtuutetulle henkilölle.