Skip to main content

Miten taloudellisten toimijoiden käyttäjiä hallitaan järjestelmässäsi?

Ehdotetun ratkaisun turvallisuus kuuluu sisäisen todennus- ja valtuutusmoduulin piiriin. Tällä moduulilla varmistetaan tunnisteiden antajan tietojärjestelmän käyttö
vain valtuutetuille henkilöille ja järjestelmille. Todennus ja valtuutus vaaditaan sekä käyttöliittymälle että tekniselle integroinnille API:n tai muun viestintäkanavan kautta. Jokaisella taloudellisella toimijalla on käyttäjätunnus jokaiselle valtuutetulle henkilölle.