Skip to main content

Yksikkötason tunnisteen koko pituus. Kaikki merkit näkyvät vai eivät näy.

Yksikkötason tunnisteen koodin ehdotettu pituus on 26 merkkiä ja tukkupakkaustason tunnisteen koodi on 31 merkkiä, sisältäen aikaleiman. Yksikkötason ja myös tukkupakkaustason sarjanumeron ehdotettu pituus on yhdeksän merkkiä, sisältäen numeroita, pieniä kirjaimia ja isoja kirjaimia. On olemassa kaksi erillistä jaksoa, yksi yksikkötason tunnisteille ja toinen tukkupakkaustason tunnisteille. Jokainen tuotekoodi koostuu neljästä merkistä, sisältäen numeroita pieniä kirjaimia ja isoja kirjaimia.

Tukkupakkaustason tunniste sisältää sen laitoksen tunnistekoodin, jossa pakkaaminen tukkupakkauksiin tapahtui, sen pituus on 9 merkkiä eritelmän mukaisesti annetuille laitoskoodeille. Laitoskodi koostuu 5 merkin pituisesta ID ISSUERin etuliitteestä ja 3 merkkiä pitkästä koodista. Tunnisteiden antajan luomiin tunnisteisiin ei sisälly aikaleimaa. Aikaleiman lisää taloudellinen toimija. Enemmän yksityiskohtaista tietoa annetaan tunnisteiden antajan teknisessä eritelmässä.