Skip to main content

Vad är en unik identifierare?

Den unika identifieraren, som appliceras i form av en unik alfanumerisk kod, kan användas för att identifiera varje enskilt paket eller aggregerat paket med tobaksprodukter. Den unika identifieraren kan erhållas i digital form via beställningsportalen.