Skip to main content

Onko järjestelmässänne olevat tiedot suojattu riittävän hyvin vuotoja vastaan (ammattisalaisuudet ja GDPR)?

Meidän järjestelmämme on GDPR:n mukainen kaikilla osa-alueilla: prosessin asennuksessa, ohjelmiston omiaisuuksien suhteen ja infrastruktuurissa.
Ohjelmistosovellus itsessään tarjoaa alkuperäistä tukea kaikille pakollisille GDPR-ominaisuuksille (sisältäen lisäksi pseudonymisoinnin, käyttöoikeuden, oikeuden tietojen poistamiseen ja selosteen käsittelytoimista). Vaaditut GDPR-toiminnot on toteutettu. Henkilötietojen käyttö- ja käsittelyoikeudet ovat ainoastaan todennettujen ja valtuutettujen käyttäjien käytettävissä.