Skip to main content

Användbara guider

Registrering av EA och första detaljhandeln
Skapa användarkonto
Återställning av lösenord
Dela upp adresserna
Registrering av anläggningar
Bulk registrering av anläggningar
Bulk registrering av butiker via Excel
Data Qualifier Guide
Hur avregistrerar man Ekonomiska Aktören

Mallar för excel uppladdning registration

Specifikationsmall

IDIssuer 2.0 - Postman Collection
Human Readable Guide